Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
25/07/2024 | 13:23 h
Tauler d'anuncis
previsio
 
 
25/07/2024 | 13:23 h

 

El tauler d'anuncis agrupa tota la informació de caràcter oficial d'interés pel ciutadà vigent o d'arxiu. 

*La informació sobre les ordenances, reglaments i convocatòries tenen un valor únicament informatiu, la versió amb validesa legal és la publicada als diaris oficials, podeu accedir a ella mitjançant aquest enllaç Portal de transparència a acció de govern i normativa  

RSS 2.0

Data Nom
Anuncis Ajuntament de Palafolls > 2020
23/12/2020
URBANISME: anunci d'aprovació inicial del projecte de reparcel·lació del sector de sòl urbanitzable delimitat 10-16 "Nucli nord de Sant Genís"
17/12/2020
URBANISME: anunci d'aprovació de conveni en relació a cessions i urbanitzacions anticipades del sector de sòl urbanitzable núm. 30
17/12/2020
URBANISME: anunci d'aprovació definitiva de conveni urbanístic sobre cessions vinculades a la gestió urbanística integrada del futur de sector de sòl núm. 33
28/9/2020
SECRETARIA: Anunci text íntegre Normativa Organització i Funcionament llar d'Infants
27/8/2020
ANUNCI - Decret canvi ubicació i horari procés selectiu 8 pl. aux. adm.
10/8/2020
SECRETARIA: Anunci suspensió celebració JGL i avocació temporal JGL
24/7/2020
EDUCACIÓ: Avunci de l'aprovació de les places lliures de l'Escola municipal de Música i Dansa pel curs escolar 2020-2021
26/6/2020
EDUCACIÓ: Anunci de l'aprovació definitiva de les places del Casl d'Estiu municipla 2020 i de la matrícula oberta del servei.
26/6/2020
SECRETARIA: Anunci retorn competències a la JGL.
26/6/2020
SECRETARIA: Anunci reobertura instal·lacions i equipaments municipals.
19/6/2020
SECRETARIA: Anunci horaris i mesures ús terrasses en via pública.
18/6/2020
EDUCACIÓ: Anunci de l'aprovació de les places sol·licitades pel servei del Casal d’Estiu municipal 2020.
12/6/2020
EDUCACIÓ: Anunci de l'oferta educativa i de les les places de l'especialitat de dansa de l'Escola municipal de Música i Dansa pel curs escolar 2020-2021
12/6/2020
EDUCACIÓ: Anunci de l'oferta educativa i les places de l'especialitat de música de l'Escola municipal de Música i Dansa pel curs escolar 2020-2021
12/6/2020
URBANISME: Anunci d'aprovació inicial del projecte executiu d'aigua i clavegueram PEUIC - Àmbit 2
10/6/2020
SECRETARIA: Anunci convocatòria per a cobrir el càrrec de Jutge de Pau substitut.
4/6/2020
EDUCACIÓ: Anunci de l'aprovació i publicació de les llistes de sol·liciuds d’admissió resoltes pel curs 2020-2021 a la Llar d’Infants municipal de Palafolls.
28/5/2020
SERVEIS TÈCNICS/SECRETARIA: Anunci autorització temporal ús de terrasses en via pública.
27/4/2020
SECRETARIA: Anunci celebració Plens telemàtics.
23/4/2020
URBANISME: anunci d'aprovació inicial i informació pública del projecte d'urbanització del sector 10-16 "Nucli nord de Sant Genís"
< 1234 >
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major, 11
08389 - Palafolls
Tel 93 762 00 43