Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
25/07/2024 | 09:15 h
aaa
previsio
 
 
25/07/2024 | 09:15 h

Elevació a definitiva de la memòria d’establiment del règim jurídic, econòmic i administratiu del servei de taxi i servei a la demanda al terme municipal de Palafolls i de la seva ordenança reguladora.

18 d'agost de 202118 d'agost de 2021En data 13 d'agost de 2021, es va elevar a definitiu l'acord del Ple en sessió celebrada el dia 16 de juny de 2021 relatiu a l'aprovació de l'expedient per a l'establiment del servei de taxi i aprovació inicial de la memòria del règim jurídic, econòmic i administratiu del servei de taxi i servei a la demanda al terme municipal de Palafolls, i de la seva ordenança reguladora.

 

D'acord amb la Disposició Final segona de la ordenança, aquesta no entrarà en vigor transcorreguts quinze dies hàbils d'haver-se publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona amb el text íntegre. Anunci d'elevació a definitiva de la ordenança reguladora del servei de taxi i TADNúmero de visites
1128


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major, 11
08389 - Palafolls
Tel 93 762 00 43