Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
25/07/2024 | 08:58 h
aaa
previsio
 
 
25/07/2024 | 08:58 h

Elevació a definitiva d'aprovació inicial de l'ordenança municipal de l’ús dels patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal (VMP).

11 de gener de 202211 de gener de 2022Ha esdevingut definitiu l'aprovació inicial de l'Ordenança municipal de l'ús dels patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal (VMP). La qual cosa, en data 10 de gener de 2022, ha estat publicada el text íntegre de l'esmentada ordenança en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).

 

D'acord amb els articles 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, aquesta ordenança entrarà en vigor un cop transcorregut el termini de quinze (15) dies hàbils a l'endemà de la publicació del text íntegre en el BOPB.

  Anunci d'elevació definitiva de l'aprovació inicial de la ordenança municipal per l'ús del patinet elèctric i altres VMPNúmero de visites
942


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major, 11
08389 - Palafolls
Tel 93 762 00 43