Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
25/07/2024 | 11:54 h
aaa
previsio
 
 
25/07/2024 | 11:54 h

Convocatòria procés selectiu per a la funcionarització i promoció interna de 3 places d´administratiu.

16 de juny de 202216 de juny de 2022Per Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 31 de maig de 2022, s’han aprovat les bases reguladores i la convocatòria que han de regir el procés selectiu pel sistema concurs oposició per a la funcionartizació i promoció interna per accedir a 3 places d´administratiu.

 

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu s’hauran de presentar al Registre General de l’Ajuntament de Palafolls, a les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s’estableixi, a les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger, a les oficines d’assistència en matèria de registres i en qualsevol altre lloc que disposi la normativa vigent.

 

La sol·licitud per participar a la convocatòria s’haurà de fer mitjançant el model normalitzat de convocatòria de selecció de personal que estarà a disposició dels/de les interessats/des en el Registre General de l'Ajuntament de Palafolls o a la seu electrònica accessible mitjançant el següent enllaç:  

https://seu-e.cat/ca/web/palafolls/tramits-i-gestions/-/tramits/classificacio/personal?p_auth=ejS7CziF

 

La presentació del formulari es podrà fer de forma presencial, prèviament caldrà sol·licitar cita prèvia per telèfon a l’OAC 937 620 043 o a través del següent enllaç https://citaprevia.palafolls.cat/#nbb així com de forma telemàtica accedint a la seu electrònica mitjançant el següent enllaç https://seu-e.cat/ca/web/palafolls/tramits-i-gestions/-/tramits/classificacio/personal?p_auth=ejS7CziF

 

Les bases reguladores íntegres i la convocatòria es poden consultar als següents enllaços:

ANUNCI sobre aprovació de les bases reguladores i la convocatòria que han de regir el procés selectiu, pel sistema de concurs oposició, per a la funcionarització i promoció interna per accedir a 3 places d'administratius, vacants a la plantilla de personal funcionari d'aquest Ajuntament. (gencat.cat)

 

https://bop.diba.cat/anunci/3255654

 

 

Import de les taxes 18,00€

 

El termini de presentació d´instàncies és del 16 de juny al 5 de juliol de 2022 (ambdós inclosos).Número de visites
1620


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major, 11
08389 - Palafolls
Tel 93 762 00 43