Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
25/07/2024 | 10:50 h
aaa
previsio
 
 
25/07/2024 | 10:50 h

Anunci d'aprovació inicial de la modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM)

22 de febrer de 202222 de febrer de 2022Es sotmet a informació pública, durant un termini de trenta (30) dies hàbils des de la darrera públicació en el tauler d'anuncis, al DOGC, BOP i en un mitjà de comunicació escrita diària, l'acord del Ple de data 17/02/2022 relatiu a l'aprovació inicial de la modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM).

 

Les al·legacions o suggeriments s'hauran de presentar davant de l'Ajuntament, dintre del termini esmentat, per qualsevol dels mitjans establerts en la normativa. Anunci d'aprovació inicial de la modificació del ROMNúmero de visites
1209


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major, 11
08389 - Palafolls
Tel 93 762 00 43