Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
25/07/2024 | 10:44 h
aaa
previsio
 
 
25/07/2024 | 10:44 h

Anunci d'aprovació inicial del mapa de soroll i de capacitat acústica

22 de febrer de 202222 de febrer de 2022Es sotmet a informació pública, durant un termini de trenta (30) dies hàbils des de la darrera publicació en el tauler d'anuncis, al DOGC, BOP i en un mitjà de comunicació escrita diària, l'acord del Ple de data 17/02/2022 relatiu a l'aprovació inicial el mapa de soroll i de capacitat acústica de Palafolls, de data de novembre de 2021.

 

Les al·legacions o suggeriments s'hauran de presentar davant de l'Ajuntament, dintre del termini esmentat, per qualsevol dels mitjans establerts en la normativa. Anunci inicial aprovació mapa acústicNúmero de visites
973


Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica
Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major, 11
08389 - Palafolls
Tel 93 762 00 43